Contignü prinzipal

Riva del Garda 1996

La terza sentada deboriada vëgn metüda a jì dal Consëi dla Provinzia autonoma de Trënt ai 31 de mà dl 1996 a Riva del Garda. Ara se trata dla pröma dërta sentada deboriada "a trëi", porvia che le consëi legislatif dl Vorarlberg à surantut le status de osservadù che al s'â damanè do la sentada deboriada di cater consëis legislatifs da Desproch y che ti ê gnü conzedü zënza resserves dales atres trëi provinzies. Chësta sentada é atramënter, ince porvia che ara vëgn tignida do che l'Austria é gnüda tuta sö tla Uniun Europeica, chël ô dì do le 1° de jenà dl 1995, y porchël él le pröm iade che dötes les provinzies fej pert di stac mëmbri dla Uniun. Al ordinn dl dé metü dant dala comisciun interregionala, formada sciöche bele en gaujiun dla sentada da Desproch, dai trëi presidënc y da 6 aconsiadus de vigni consëi legislatif, él indöt 21 propostes de moziun, portades dant dai aconsiadus y dai mëmbri di esecutifs, sciöche ince döes propostes de deliberaziun che reverda la sussidiarieté, tratades dala comisciun interregionala le dé dan la sentada deboriada y metüdes ite tl ordinn dl dé cun la prozedöra d'urgënza.
Dles 23 propostes presentades nen él 3 che reverda la formaziun y la cultura, 4 le svilup economich y la ocupaziun, 4 la sconanza dl ambiënt y dl raiun alpin, 3 i trasporc y les atres 8 la campagna cuntra la droga, la compartezipaziun dles döes provinzies y dl Tirol ala esposiziun mondiala EXPO de Hannover, la proteziun zivila, le slariamënt de na cultura de pêsc y de conviënza, la informaziun dla opiniun publica sön l'ativité di trëi consëis legislatifs y sön les scomenciadies portades inant deboriada, sciöche ince les aspetatives revardëntes la conferënza dl govern dla Uniun Europeica tignida a Turin dl 1996.
La sentada deboriada di trëi consëis legislatifs aprovëia dötes les 23 propostes, 20 de chëstes al'unanimité.