Contignü prinzipal

Relaziuns di presidënc dles juntes

La maiù pert dles deliberaziuns dla sentada deboriada dles trëi adunanzes legislatives é dezijiuns che obliëia les juntes da se möie te n vers o l'ater.

Chëstes deliberaziuns n'é iuridicamënter nia vincolëntes, no po les adunanzes legislatives, no por les juntes y por ci che reverda süa atuaziun mëss les juntes tignì cunt dla divergënza de competënza che vëgn gonot dant danter les döes provinzies autonomes de Balsan y de Trënt da öna na pert y dl Land Tirol dal'atra.

Le regolamënt vëiga danfora che les juntes informëia periodicamënter les adunanzes legislatives söl'atuaziun dles deliberaziuns tutes tla sentada deboriada. N ann do vigni sentada deboriada dles trëi adunanzes legislatives vëgnel fat na pröma relaziun scrita di presidënc dles juntes dla Provinzia autonoma de Trënt y dl Tirol söl stat d'atuaziun dles moziun aprovades, y na secunda relaziun é preodüda al plü tert 60 dis dan la proscima sentada deboriada.