Contignü prinzipal

Maran 2005

Aladô dla rotaziun fata fora, do la sesta sentada deboriada di 29 de mà 2002 a Riva del Garda, ara tochè al Consëi dla Provinzia autonoma de Balsan da mëte a jì la terza roda dla sentada deboriada preodüda vigni dui agn.

Chësta sentada (la setima endöt) é gnüda tignida, sciöche ince les döes da denant, te Südtirol, tl Kursaal a Meran, ai 22 de forà 2005.
Sciöche preodü dal regolamënt intern, él gnü tignì ai 20 de jenè 2005 dan la sentada deboriada na indunada dla comisciun interregionala, olach'an à ejaminé les propostes de moziun presentades incina ai 3 de dezëmber 2004 dai aconsiadus/dales aconsiadësses y dai mëmbri di esecutifs dles trëi regiuns. Söla basa di resultac de chësta ejaminaziun él gnü spo metü sö l'ordinn dl dé dla sentada deboriada.

A pert na proposta de mudaziun dl  regolamënt intern dla sentada deboriada, presentada dai presidënc di trëi Consëis legislatifs, él gnü metü tl ordinn dl dé 23 propostes de moziun sura materies sciöche l'Europa, la colaboraziun sura i confins fora y les chestiuns istituzionales (3), l'economia, l'agricoltöra, i raiuns de munt y le svilup rural (6), la sanité y i sorvisc soziai (2).

Dötes les propostes é gnüdes aprovades dala sentada deboriada, 17 de chëstes al'unanimité. Dai resultac dla litaziun (12 usc de cuntra) pon odëi che l'introduziun de n sëgn de marca unifiché por le svilup dl turism tl Trentino-Südtirol y Tirol, é stada la proposta plö contestada.
Ince la proposta sura "Trafich - clasificaziun de Südtirol, Trentino y Tirol sciöche raiun sensibl" à porté a discusciuns tres plö lunges y a val' usc contrara; nia düc i aconsiadus/dötes les aconsiadësses é sta a öna cun l'invit contegnü tla proposta de "detlarè prioritar le proiet dl tunel dl Brenner cun sües trasses de azès y de mëter a disposiziun i mesi finanziars por la realisaziun dl proiet" y gnanca cun l'invit ai esecutifs di trëi Länder de "portè inant cun prescia le proiet dl tunel dl Brenner y de sües trasses de azès", sciöche desmostra la votaziun por perts separades, olache cinch aconsiadus/aconsiadësses à lité cuntra i invic suramenzionà.

Sciöche preodü dal regolamënt, i presidënc di trëi consëis legislatifs à dè inant a sü esecutifs dötes les moziuns aprovades dala sentada deboriada; le presidënt en ciaria, chël ô dì la presidënta dl Consëi dla Provinzia autonoma de Balsan, les à dades inant ince al presidënt dl Consëi legislatif dl Voralberg acioche chësc informëies so esecutif.

Do ch'al é passè n ann dal'ultima sentada deboriada darà i presidënc dla Provinzia autonoma de Balsan, dl Tirol y dla Provinzia autonoma de Trent inant al presidënt en ciaria, chël ô dì le presidënt dl Consëi legislatif dl Tirol, na pröma relaziun scrita sura l'atuaziun dles moziuns aprovades ai 22 de forà 2005 a Maran, dal momënt che la proscima sentada deboriada gnarà tignida tl Tirol, bunamënter ai 19 de aurì 2007 a Desproch. Na secunda relaziun gnarà spo menada al plö tert 60 dis denanche al mëtes man la proscima sentada deboriada di trëi Consëis legislatifs.