Contignü prinzipal

Maran 1998

Dl 1998 i tóchera indô a nosc Consëi provinzial da organisé la sentada deboriada di trëi consëis legislatifs, preodüda por i 19 de mà tl Kursaal da Maran.
Ince chësta ota vëgn les propostes, presentades aladô dl terminn dai aconsiadus y dai mëmbri di esecutifs, ejaminades damperfora dala comisciun interregionala y metüdes ite porchël tl ordinn dl dé dla sentada deboriada. Finalmënter röiel ince al ordinn dl dé les propostes de deliberaziun liades al regolamënt dla comisciun interregionala y a chël dla sentada deboriada, sotescrites dai presidënc di trëi consëis legislatifs Montefiori (Südtirol), Mader (Tirol) y Giordani (Trënt). Les verjiuns definitives dl sböz dl regolamënt é pö gnüdes aprovades tramesdöes al'unanimité sön la basa de discusciuns menüdes fates dala comisciun interregionala tles sentades di 21 d'otober dl 1997 y di 16 d'aurì dl 1998, do che an â aratè che al jiss debojëgn da ti ciarè jö ciamò n iade, cossa che ê bele gnüda metüda al ordinn dl dé dla sentada deboriada di trëi consëis legislatifs da Desproch (2 de jügn dl 1993), mo che ê gnüda sburlada al ultim momënt - da öna na pert ajache le Vorarlberg â manifestè en la vëia de chësta sentada deboriada le dejidêr de se studié jö ciamò n iade la forma de süa colaboraziun tl ram dla sentada "a cater" y dal'atra ajache n valgügn mëmbri dla comisciun instëssa â damanè en la vëia dla sentada deboriada di 31 de mà dl 1996 a Riva del Garda che le sböz dl regolamënt, porater bele adatè al nü status da osservadù dl Vorarlberg, gniss controlè ciamò n iade a na maniera che an podess ti dè de plü dërc ales mendranzes politiches.
Al ordinn dl dé dla sentada deboriada êl, a pert les propostes de regolamënt dër nominades y che é spo gnüdes aprovades cun dër na gran maioranza, ince na proposta de moziun sotescrita dal presidënt dla Provinzia de Trënt Carlo Andreotti, dal presidënt dl consëi legislatif dl Tirol Helmut Mader y dal presidënt dl esecutif dl Tirol Wendelin Weingartner, revardënta l'aprovaziun de na acordanza por la colaboraziun sura i confins fora tl ciamp de na regiun europeica danter la Provinzia autonoma de Balsan, la Provinzia autonoma de Trënt y Tirol, sciöche ince 17 propostes de moziun portades dant dai aconsiadus y dai mëmbri di esecutifs y azetades dala comisciun interregionala. I argomënc tratà va dai ciamps sciöche l'ambiënt, le trafich, la proteziun zivila, la economia, l'agricoltöra, la forza eletrica al ciamp dla scora y dla cultura cina ala formaziun profescionala y ala politica ocupazionala, ala sanité, ales ativitês sportives dles porsones cun andicap y ai jogn. Dötes chëstes propostes de moziun vëgn aprovades dala sentada deboriada di trëi consëis legislatifs. La proposta de moziun plü zitia é chëra che reverda l'acordanza por la colaboraziun sura i confins fora tl cheder de na regiun europeica danter Südtirol, le Trentin y le Tirol, che vëgn aprovada do che al é gnü portè dant n valgönes mudaziuns y dër tröc intervënc, cun 9 usc contrares.