Contignü prinzipal

Maran 1991

La pröma sentada deboriada di consëis legislatifs dla Provinzia autonoma de Balsan, dla Provinzia autonoma de Trënt, dl Tirol y dl Vorarlberg, che é gnüda programada dal Consëi dla Provinzia autonoma de Balsan ai 5 de jügn dl 1990, é gnüda tignida ai 21 de mà dl 1991, cun a ce la presidënta dl Consëi provinzial südtirolesc da inlaôta, Rosa Franzelin Werth, y dai presidënc dl consëi legislatif dl Tirol da inlaôta, Carl Reissigl, dl consëi legislatif dl Vorarlberg, Bertram Jäger, y dl Consëi provinzial de Trënt, Pierluigi Angeli.
Al ordinn dl dé dla pröma sentada deboriada "a cater" êl l'aprovaziun de döes ressoluziuns, öna por renforzè la colaboraziun sura i confins fora dles cater provinzies interessades y öna revardënta le conesciü "Accordino", chël ô dì la regolamentaziun preodüda dal'acordanza Degasperi-Gruber por ci che reverda i barac comerziai alisirà danter i lonc dl Tirol y dl Vorarlberg y la regiun Trentin-Südtirol. Les desposiziuns plü importantes da n punt de odüda politich ê chëres por renforzè la colaboraziun sura i confins fora danter les cater provinzies. Tla relaziun ajuntada él implü ciamò da lì che la tradiziun lungia de aministraziun autonoma democratica di cater mëmbri rapresentëia na richëza y n ideal che ne n'é nia madër da mantignì mo cinamai da laurè fora. Ponsun madër ala conviënza pazifica danter i grups etnics, ala colaboraziun y al aiüt, al'autonomia regionala y al respet dl singul. Sce al ess da saltè fora desfarënzies danter les singoles provinzies ne dess chëstes nia ester ram de vera mo plütosc deventè n arichimënt por vignun, ince acioche ara vais da se svilupé tres plü inant tl ciamp dla cultura, dla economia y dla sozieté. Südtirol, le Trentin, le Tirol y le Vorarlberg se tol dant porchël de fà pié ia scomenciadies por valorisé les ressurses soziales, economiches, culturales y politiches, insciö da deventè n model por la Europa unida dl dagnì, te chëra che la dimenjiun regionala messess gnì valorisada deplü.
Cun le jì en forza dla ressoluziun, metüda jö te 9 punc y che contëgn les detlaraziuns d'intenziun, dantadöt generales mo en pert ince concretes por ci che reverda na maiù colaboraziun danter les cater provinzies, ti vëgnel surandè ai cater presidënc di consëis legislatifs danter l'ater le dovëi "de ti jì do ales intenziuns detlarades chilò y de mëte sö na comisciun interregionala che dess rapresentè vigni consëi legislatif por arjigné ca les sentades deboriada dles cater indunades legislatives, che gnarà tignides almanco n iade vigni dui agn. La comisciun mëss respidlé la composiziun di consëis legislatifs." La ressoluziun vëgn aprovada cun 3 usc contrares, 5 astenjiuns y les atres usc a öna.