Contignü prinzipal

Composiziun y compic

Normalmënter vigni dui agn les adunanzes legislatives dla Provinzia autonoma de Balsan, dla Provinzia autonoma de Trënt y dl Land Tirol se abina te na sentada deboriada che vëgn tignida vigni iade te öna dles regiuns interessades. L'adunanza legislativa dl Vorarlberg é presënta te funziun d'osservadù y tol pert ala sentada deboriada cun so/süa presidënt/presidënta y cun i componënc dl ofize de presidënza amplié. Al po ince tó pert i mëmbri de junta intlusivamënter di componënc esterns, ô dì, chi che fej pert dla junta ince sce ai n'é nia aconsiadus (atualmënter él le caje dl Tirol y dl Trentin).

Les prömes döes sentades deboriada dles adunanzes legislatives dites dessura, ô dì, chëra ch' é gnüda tignida ai 21 de mà 1991 a Maran y chëra dl 2 de jügn 1993 a Desproch, ê ciamò sentades "a cater", deache l'adunanza legislativa dl Vorarlberg tolô pert a titul intier. La pröma dër sentada deboriada dles trëi adunanzes legislatives é insciö ma chëra de Riva dl Garda, tignida ai 31 de mà 1996, a chëra che le Vorarlberg à tut pert sciöche osservadù, deache al â tut la dezijiun de ciarè plü cuntra la regiun europea dl Lech de Costanza co a chëra dl Tirol (insciö é gnüda motivada la dezijiun).

Aladô dl articul 1, coma 3 dl regolamënt, trata la sentada deboriada dles trëi adunanzes legislatives "chestiuns d''importanza suraconfinala y d'atres chestiuns d'interès de düc y po tó deliberaziuns söles tematiches en discusciun".
Tles önesc sentades deboriada dles adunanzes legislatives a cater y a trëi él en döt gnü fat 218 deliberaziuns revardëntes chisc seturs: istruziun, cultura y jogn, economia y svilup rural, trafich y ambiënt, politica soziala, sanité y  laûr, cooperaziun suraconfinala y chestiuns istituzionales.