Contignü prinzipal

Presidënt/Presidënta

Presidënt/a L Presidënt/La Presidënta reprejentea  l Cunsëi provinziel oradecà y l defënd si denità y si dërc, l chërd ite y seuranstà a si sentedes. L/la mantën l orden y cëla che l regulamënt nternn vënie respetà; l/la dà la facultà de parola y l/la ti somët al Cunsëi la cuestions sun chëles che chësc à da delibré; l/la cunedësc l resultat dla litazions y adum cun l'aministrazion dl Cunsëi provinziel se cruziel/cruziela n generel dl'esecuzion regulera di lëures.

Ora che l litea l Cunsëi provinziel nce doi Vizepresidënc/Vizepresidëntes che fej pert dla doi grupes de rujeneda de chëles che l Presidënt/la Presidënta ne ie nia pert. I Vizepresidënc/la Vizepresidëntes sustën l Presidënt/la Presidënta dantaldut per cie che reverda la direzion di lëures dl plenum. L Presidënt/la Presidënta desiniea l Vizepresidënt/la Vizepresidënta che l/la reprejentea d'uni viers n cajo de assënza o mpedimënt.

Per la prima mesa pert dla legislatura vën l Presidënt/la Presidënta dl Cunsëi provinziel lità/liteda danter i/la cunselieres dla grupa de rujeneda tudëscia, per la segonda mesa pert danter i/la cunselieres dla grupa de rujeneda taliana. A una cun la maiuranza di/dla cunselieres dla grupa de rujeneda tudëscia o taliana possel nce unì lità, respetivamënter per tramedoi pertes dla legislatura, n cunselier/na cunseliera dla grupa de rujeneda ladina.

(test: Resumé dla normes dl regulamënt dl Cunsëi provinziel de Südtirol y dl Statut d'autonomia).

Tla senteda dl Cunsëi provinziel di 14 de ma 2021, ie Rita Mattei (Lega Salvini Alto Adige Südtirol) unì lità presidënta dl Cunsëi provinziel.