Contignü prinzipal

Comisciun por le regolamënt intern

Ara vëgn nominada dala presidënta o dal presidënt dl Consëi provinzial do avëi aldì i capi dles fraziuns. La comisciun é metüda adöm dala presidënta o dal presidënt dl Consëi provinzial che la presidiëia y da cin aconsiadësses/aconsiadus; dui de chisc mëss fà pert dla mendranza politica. Ala comisciun por le regolamënt intern ti speta l'ejaminaziun preliminara de dötes les propostes de modificaziun dl regolamënt intern presentades dales aconsiadësses o dai aconsiadus. Les contlujiuns vëgn spo presentades al Consëi por l'aprovaziun definitiva. 

Chësta comisciun che é presidiada de dërt dal/la presidënt/a dl Consëi provinzial é metüda adöm insciö:

Composiziun

Presidënta

Cumëmbri

Download - Regulamënc interns

  1. Regulamënt dl Consëi provinzial
    (aprovè cun deliberaziun dl Consëi provinzial dl 12 de mà 1993, n. 4, y modifiché y completè cun deliberaziun dl Consëi provinzial dl 11 de dezëmber 2001, n. 7, cun deliberaziun dl Consëi provinzial dl 7 de mà 2003, n. 5, cun deliberaziun dl Consëi provinzial dl 4 de mà 2011, n. 3, cun deliberaziun dl Consëi provinzial dl 9 de merz 2012, n. 2, cun deliberaziun dl Consëi provinzial dl 18 de aurì 2012, n. 6, cun deliberaziun dl Consëi provinzial dl 26 de jügn 2012, n. 8, cun deliberaziun dl Consëi provinzial dl 11 de messè 2012, n. 10, cun deliberaziun dl Consëi provinzial dl 17 de setëmber 2013, n. 6 y cun deliberaziun dl Consëi provinzial dl 4 de merz 2020, n. 1.) - (verjiun todëscia/taliana) [PDF 3 MB]