Contignü prinzipal

Atres comisciuns

Dlungia les comisciuns legislatives esìstel na ligna de d'atres comisciuns permanëntes o istituides ad hoc:

Comisciun de convalidité

Le Consëi provinzial à le podëi de iudiché instës sce sü comëmbri lità ademplësc dötes les condiziuns por l'amisciun al ofize y por so eserzize. Por fà chësc se sorvësc le Consëi provinzial de n organn d'inrescida denominé comisciun de convalidité.


Comisciun por le regolamënt intern

Ala comisciun por le regolamënt intern ti speta l'ejaminaziun preliminara de dötes les propostes de modificaziun dl regolamënt intern presentades dales aconsiadësses o dai aconsiadus.


Comisciuns speziales

Aladô dl articul 24 dl regolamënt intern po le Consëi provinzial nominé comisciuns speziales por l'ejaminaziun de determinades chestiuns o de propostes de lege che reverda seturs d'interès particolar por la Provinzia.


Comisciun interregionala

La comisciun interregionala à la inciaria d'arjigné les sentades coletives dl Consëi dla Provinzia autonoma de Balsan, dl Consëi dla Provinzia autonoma de Trënt y dl'adunada legislativa dl Tirol (le Vorarlberg tol pert ales sentades sciöche osservadù).


Comisciun paritetica aladô dl'articul 84, coma 3, dl Statut d'autonomia

Sce pro na votaziun despartida aladô di grups linguistics sön na unité de basa dl bilanz ne ciafass la unité de basa nia la maioranza dles usc de vigni singul grup linguistich, mëss la unité de basa gnì presentada ala comisciun paritetica aladô dl articul 84, coma 3, dl Statut d'autonomia.