Contignü prinzipal

Terminns (Cunsëi provinziel y comisciuns)

Le Consëi provinzial vëgn de regola cherdé ite aladô de n calënder anual dles sentades laorè fora te n collegium di capifraziun. La convocaziun vëgn fata ti dis de sentada preodüs, de regola dagnora dales 10:00 ales 13:00 y dales 14:30 ales 18:00.

Coche udù danora dal articul 32 dl regulamënt intern vën la cumiscions legislatives cherdedes ite aldò de n calënder per la sentedes cun i termins fissei a tëmps plutosc lonc. La dates dla sentedes vën fissedes aldò dl lëur che ie iust da fé, chësc uel dì, aldò dla cumpëida, dla cumplessità y dla prëscia di dessënies de lege che ie da ejaminé dala cumiscions legislatives.

Chësc vel n generel nce per l'autra cumiscions (cumiscions de nrescida, cumiscion per l regulamënt intern, cumiscion de cunvalidazion dla veles, cumiscions spezieles...) che vën cherdedes ite a na senteda da si presidënt/presidënta aldò dl bujën. Pra l nvit ala senteda cun la data y la luegia dla senteda vëniel nce njuntà l ordenn dl di respetif. 

Les sentades dl Consëi provinzial é publiches, mo chëles dles comisciuns ne les é nia.

« Novëmber 2019 »
Me Me Sa Do
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Chirida

Sentades

Landtagssitzung November/Dezember 2021

Post: Plenarsaal
Data: 17.12.2021
Ëura: 10:00

Sonderausschuss

Post: Plenarsaal
Data: 21.12.2021
Ëura: 14:00

Landtagssitzung Jänner 2022

Post: Plenarsaal
Data: 18.01.2022
Ëura: 14:30

1. Gesetzgebungsausschuss

Post: Plenarsaal
Data: 19.01.2022
Ëura: 9:30

Landtagssitzung Jänner 2022

Post: Plenarsaal
Data: 19.01.2022
Ëura: 10:00

Landtagssitzung Jänner 2022

Post: Plenarsaal
Data: 20.01.2022
Ëura: 10:00

Sonderausschuss

Data: 25.01.2022
Ëura: 14:00

Untersuchungsausschuss (öffentl.Personennahverkehr)

Post: Plenarsaal
Data: 27.01.2022
Ëura: 9:00

Download - Calënder dla sentedes

  1. Calënder dles sentades 2023 (Cunsëi provinziel y regiunel) (verjiun todëscia/taliana) [PDF 200 KB]

Download - Lëtra de convocaziun

  1. Lëtra de convocaziun 2023 (verjiun todëscia/taliana) [PDF 411 KB]