Contignü prinzipal

Terminns (Cunsëi provinziel y comisciuns)

Le Consëi provinzial vëgn de regola cherdé ite aladô de n calënder anual dles sentades laorè fora te n collegium di capifraziun. La convocaziun vëgn fata ti dis de sentada preodüs, de regola dagnora dales 10:00 ales 13:00 y dales 14:30 ales 18:00.

Coche udù danora dal articul 32 dl regulamënt intern vën la cumiscions legislatives cherdedes ite aldò de n calënder per la sentedes cun i termins fissei a tëmps plutosc lonc. La dates dla sentedes vën fissedes aldò dl lëur che ie iust da fé, chësc uel dì, aldò dla cumpëida, dla cumplessità y dla prëscia di dessënies de lege che ie da ejaminé dala cumiscions legislatives.

Chësc vel n generel nce per l'autra cumiscions (cumiscions de nrescida, cumiscion per l regulamënt intern, cumiscion de cunvalidazion dla veles, cumiscions spezieles...) che vën cherdedes ite a na senteda da si presidënt/presidënta aldò dl bujën. Pra l nvit ala senteda cun la data y la luegia dla senteda vëniel nce njuntà l ordenn dl di respetif. 

Les sentades dl Consëi provinzial é publiches, mo chëles dles comisciuns ne les é nia.

« Jená 2019 »
Me Me Sa Do
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Chirida

Sentades

3. Gesetzgebungsausschuss

Post: Plenarsaal + Videokonferenz
Data: 11.02.2021
Ëura: 9:00

Untersuchungsausschuss (Schutzmasken)

Post: Plenarsaal + Videokonferenz
Data: 19.02.2021
Ëura: 9:00

Untersuchungsausschuss (Schutzmasken)

Post: Plenarsaal + Videokonferenz
Data: 26.02.2021
Ëura: 9:00

Untersuchungsausschuss (öffentl.Personennahverkehr)

Post: Plenarsaal + Videokonferenz
Data: 01.03.2021
Ëura: 10:00

Landtagssitzung März 2021

Post: Plenarsaal
Data: 09.03.2021
Ëura: 14:30

Landtagssitzung März 2021

Post: Plenarsaal
Data: 10.03.2021
Ëura: 10:00

Landtagssitzung März 2021

Post: Plenarsaal
Data: 11.03.2021
Ëura: 10:00

Außerordentliche Landtagssitzung März 2021

Post: Plenarsaal
Data: 12.03.2021

Download - Calënder dla sentedes

  1. Calënder dles sentades 2022 (Cunsëi provinziel y regiunel) (verjiun todëscia/taliana) [PDF 200 KB]
  2. Calënder dles sentades 2021 (Cunsëi provinziel y regiunel) (verjiun todëscia/taliana) [PDF 250 KB]

Download - Lëtra de convocaziun

  1. Lëtra de convocaziun 2021 (verjiun todëscia/taliana) [PDF 411 KB]