Contignü prinzipal

Terminns (Cunsëi provinziel y comisciuns)

Le Consëi provinzial vëgn de regola cherdé ite aladô de n calënder anual dles sentades laorè fora te n collegium di capifraziun. La convocaziun vëgn fata ti dis de sentada preodüs, de regola dagnora dales 10:00 ales 13:00 y dales 14:30 ales 18:00.

Coche udù danora dal articul 32 dl regulamënt intern vën la cumiscions legislatives cherdedes ite aldò de n calënder per la sentedes cun i termins fissei a tëmps plutosc lonc. La dates dla sentedes vën fissedes aldò dl lëur che ie iust da fé, chësc uel dì, aldò dla cumpëida, dla cumplessità y dla prëscia di dessënies de lege che ie da ejaminé dala cumiscions legislatives.

Chësc vel n generel nce per l'autra cumiscions (cumiscions de nrescida, cumiscion per l regulamënt intern, cumiscion de cunvalidazion dla veles, cumiscions spezieles...) che vën cherdedes ite a na senteda da si presidënt/presidënta aldò dl bujën. Pra l nvit ala senteda cun la data y la luegia dla senteda vëniel nce njuntà l ordenn dl di respetif. 

Les sentades dl Consëi provinzial é publiches, mo chëles dles comisciuns ne les é nia.

« Aurí 2019 »
Me Me Sa Do
             
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Chirida

Sentades

1. Gesetzgebungsausschuss 8.5.2019

Post: Repräsentationssaal
Data: 08.05.2019
Ëura: 15:00

Landtagssitzung Mai 2019

Post: Plenarsaal
Data: 14.05.2019
Ëura: 14:30

Landtagssitzung Mai 2019

Post: Plenarsaal
Data: 15.05.2019
Ëura: 10:00

Landtagssitzung Mai 2019

Post: Plenarsaal
Data: 16.05.2019
Ëura: 10:00

4. Gesetzgebungsausschuss

Post: Repräsentationssaal
Data: 20.05.2019
Ëura: 9:00

Landtagssitzung Juni 2019

Post: Plenarsaal
Data: 04.06.2019
Ëura: 14:30

Landtagssitzung Juni 2019

Post: Plenarsaal
Data: 05.06.2019
Ëura: 10:00

Wahlbestätigungsausschuss

Post: Repräsentationssaal
Data: 06.06.2019
Ëura: 9:00

Download - Calënder dla sentedes

  1. Calënder dles sentades 2022 (Cunsëi provinziel y regiunel) (verjiun todëscia/taliana) [PDF 200 KB]
  2. Calënder dles sentades 2021 (Cunsëi provinziel y regiunel) (verjiun todëscia/taliana) [PDF 250 KB]

Download - Lëtra de convocaziun

  1. Lëtra de convocaziun 2021 (verjiun todëscia/taliana) [PDF 411 KB]