Contignü prinzipal

Terminns (Cunsëi provinziel y comisciuns)

Le Consëi provinzial vëgn de regola cherdé ite aladô de n calënder anual dles sentades laorè fora te n collegium di capifraziun. La convocaziun vëgn fata ti dis de sentada preodüs, de regola dagnora dales 10:00 ales 13:00 y dales 14:30 ales 18:00.

Coche udù danora dal articul 32 dl regulamënt intern vën la cumiscions legislatives cherdedes ite aldò de n calënder per la sentedes cun i termins fissei a tëmps plutosc lonc. La dates dla sentedes vën fissedes aldò dl lëur che ie iust da fé, chësc uel dì, aldò dla cumpëida, dla cumplessità y dla prëscia di dessënies de lege che ie da ejaminé dala cumiscions legislatives.

Chësc vel n generel nce per l'autra cumiscions (cumiscions de nrescida, cumiscion per l regulamënt intern, cumiscion de cunvalidazion dla veles, cumiscions spezieles...) che vën cherdedes ite a na senteda da si presidënt/presidënta aldò dl bujën. Pra l nvit ala senteda cun la data y la luegia dla senteda vëniel nce njuntà l ordenn dl di respetif. 

Les sentades dl Consëi provinzial é publiches, mo chëles dles comisciuns ne les é nia.

« Merz 2020 »
Me Me Sa Do
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Chirida

Sentades

3. Gesetzgebungsausschuss

Post: Plenarsaal + Videokonferenz
Data: 09.04.2020
Ëura: 14:00

1. Gesetzgebungsausschuss

Post: Plenarsaal
Data: 04.05.2020
Ëura: 15:00

Untersuchungsausschuss

Post: Plenarsaal
Data: 05.05.2020
Ëura: 10:00

Landtagssitzung Mai 2020

Post: Plenarsaal
Data: 05.05.2020
Ëura: 14:30

Landtagssitzung Mai 2020

Post: Plenarsaal
Data: 06.05.2020
Ëura: 10:00

Landtagssitzung Mai 2020

Post: Plenarsaal
Data: 07.05.2020
Ëura: 10:00

4. Gesetzgebungsausschuss

Post: Plenarsaal
Data: 12.05.2020
Ëura: 9:30

Untersuchungsausschuss

Post: Plenarsaal
Data: 15.05.2020
Ëura: 10:00

Download - Calënder dla sentedes

  1. Calënder dles sentades 2023 (Cunsëi provinziel y regiunel) (verjiun todëscia/taliana) [PDF 200 KB]

Download - Lëtra de convocaziun

  1. Lëtra de convocaziun 2023 (verjiun todëscia/taliana) [PDF 411 KB]