Contignü prinzipal

Terminns (Cunsëi provinziel y comisciuns)

Le Consëi provinzial vëgn de regola cherdé ite aladô de n calënder anual dles sentades laorè fora te n collegium di capifraziun. La convocaziun vëgn fata ti dis de sentada preodüs, de regola dagnora dales 10:00 ales 13:00 y dales 14:30 ales 18:00.

Coche udù danora dal articul 32 dl regulamënt intern vën la cumiscions legislatives cherdedes ite aldò de n calënder per la sentedes cun i termins fissei a tëmps plutosc lonc. La dates dla sentedes vën fissedes aldò dl lëur che ie iust da fé, chësc uel dì, aldò dla cumpëida, dla cumplessità y dla prëscia di dessënies de lege che ie da ejaminé dala cumiscions legislatives.

Chësc vel n generel nce per l'autra cumiscions (cumiscions de nrescida, cumiscion per l regulamënt intern, cumiscion de cunvalidazion dla veles, cumiscions spezieles...) che vën cherdedes ite a na senteda da si presidënt/presidënta aldò dl bujën. Pra l nvit ala senteda cun la data y la luegia dla senteda vëniel nce njuntà l ordenn dl di respetif. 

Les sentades dl Consëi provinzial é publiches, mo chëles dles comisciuns ne les é nia.

« Novëmber 2018 »
Me Me Sa Do
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Chirida

Sentades

Landtagssitzung November 2018

Post: Plenarsaal
Data: 14.11.2018
Ëura: 10:00

Landtagssitzung Jänner 2019

Post: Plenarsaal
Data: 17.01.2019
Ëura: 10:00

Landtagssitzung Jänner 2019

Post: Plenarsaal
Data: 25.01.2019
Ëura: 10:00

Wahlbestätigungsausschuss

Data: 04.02.2019
Ëura: 10:00

Landtagssitzung Februar 2019

Post: Plenarsaal
Data: 13.02.2019
Ëura: 10:00

Wahlbestätigungsausschuss 13.2.2019

Data: 13.02.2019
Ëura: 18:00

I. Gesetzgebungsausschuss

Data: 22.02.2019
Ëura: 9:30

TAGESORDNUNG II GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS

Data: 22.02.2019
Ëura: 10:00

Download - Calënder dla sentedes

  1. Calënder dles sentades 2022 (Cunsëi provinziel y regiunel) (verjiun todëscia/taliana) [PDF 200 KB]
  2. Calënder dles sentades 2021 (Cunsëi provinziel y regiunel) (verjiun todëscia/taliana) [PDF 250 KB]

Download - Lëtra de convocaziun

  1. Lëtra de convocaziun 2021 (verjiun todëscia/taliana) [PDF 411 KB]