Contignü prinzipal

Ać politics atuai

Chёstes informaziuns é da ciafè ma por

Oramai vigni dé vëgnel portè ite dai aconsiadus resp. dala Junta provinziala ać politics che adora n cer tru por süa concretisaziun y feter vigni dé vëgnel dant vari resp. mudaziuns te chësc prozès. Chilò ciafëise les novitês di ultimi 20 dis. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Informationen über die letzten Änderungen per E-Mail zu erhalten: