Contignü prinzipal

Tutes de posiziun

Aladô dl articul 103, coma 3, dl Statut d'autonomia mëss i proiec de modificaziun dl Statut instës, de inizitiva governativa o parlamentara gnì comunicà dal Govern al Consëi provinzial che mëss tó posiziun tl tëmp de 2 mëisc.
Le regolamënt intern dl Consëi vëiga danfora che les domandes de modificaziun dl Statut che é gnüdes menades inant dal Govern vëgnes dades sö dala presidënta o dal presidënt dl Consëi por na verificaziun a na comisciun speziala che é gnüda istituida a mëteman dla legislatöra y che é metüda adöm da dötes les porsones che presidiëia na fraziun o da porsones autorisades.
La comisciun mëss fà na relaziun al Consëi tl tëmp di 20 dis suzessifs fajon na proposta dla deliberaziun da tó cun na tuta de posiziun positiva o negativa, na tuta de posiziun positiva cun anotaziuns o na tuta de posiziun positiva, a condiziun de surantó tl test dla domanda les mudaziuns proponüdes dal Consëi.
N'atra tuta de posiziun, inće sce atipica, mëss le Consëi provinzial dè jö en cunt de trami i magistrać dl tribunal aministratif regional - seziun autonoma de Balsan - nominà dal stat fora dl grup linguistich todësch y inće por ći che reverda la nomina di dui mëmbri dl Consëi de stat, dagnora dl grup linguistich todësch y nominà dal stat. Le D.P.R. dl 6 de aurì 1984, n. 426, y mudaziuns y integraziuns suandëntes, vëiga danfora che la nominaziun de chisc magistrac vëgnes fata cun l'aprovaziun dl Consëi provinzial de Südtirol. Ince sce la deliberaziun dl Consëi provinzial de Südtirol é na deliberaziun de consëns se trâtera indiretamënter de na tuta de posiziun dl Consëi sön na proposta nominativa formala da pert dl Stat.