Contignü prinzipal

Interogaziun orala sön argomënc d'atualité

La interogaziun orala sön argomënc d'atualité che é gnüda tuta sö tl 1993 tl regolamënt intern dl Consëi provinzial é n stromënt che é gnü surantut dal sistem parlamentar inglesc y porchël vëgn chësta interogaziun ince tlamada "question time".
Le regolamënt vëiga danfora che al sides te vigni sessiun dl Consëi provinzial (un n iade al mëis) na spana de tëmp de 90 menüc resservada al tratamënt de interogaziuns sön argomënc d'atualité che vigni aconsiadëssa y vigni aconsiadù à le dërt de fà ala Presidënta o al Presidënt dla Provinzia y ai mëmbri dla Junta provinziala. Chëstes interogaziuns mëss gnì presentades por scrit almanco dui dis da laûr dan la sessiun dl Consëi interessada, mëss ester cörtes (sciöche lim mascim de lunghëza à la presidënza stabilì 15 righes scrites a mascinn), mëss se limité ala domanda obietiva (al é da evité comentars) y da iade a iade a öna na situziun che é liada ala funziun publica dla Junta provinziala.
Intratan le tëmp resservè al tratamënt de interogaziuns sön argomënc d'atualité al mëteman de vigni sessiun dl Consëi provinzial (les domandes vëgn tratades aladô dl ordinn de presentaziun) lî la damananta o le damanant süa domanda. La porsona damanada à trëi menüc de tëmp por respogne y ala fin proponn l'aconsiadëssa o l'aconsiadù dui menüc por na replica eventuala. Interogaziuns a chëres che an ne po nia respogn o por mancianza de tëmp o por l'assënza iustificada dla damananta o dl damanant o dla porsona damanada mëss gnì respognüdes por scrit tl tëmp de cin dis dal dé dla sentada.