Contignü prinzipal

Iniziatives por modificaziuns dl Statut d'autonomia

Le Statut d'autonomia é na lege a livel costituzional y porchël na mudaziun eventuala se damana na prozedöra complicada odüda avisa danfora tla Costituziun y tl Statut instës.
Le dërt de iniziativa por modificaziuns dl Statut d'automonia ti speta al Consëi regional che n'eserzitëia porater nia chësc dërt tres na iniziativa direta, mo apëna do na proposta concordanta di Consëis dles Provinzies autonomes de Trënt y Balsan. Le Consëi provinzial de Südtirol po porchël invié ia la prozedöra por modifiché le Statut d'autonomia; al é dessigü chël organn che po valuté miù l'utilité y la portada dles mudaziuns.
Les domandes de modificaziun dl Statut d'autonomia po gnì presentades da vigni aconsiadëssa y aconsiadù y dala Junta provinziala.
Na te'domanda é metüda adöm da n test partì sö te articui cun na relaziun d'acompagnamënt. L'ejaminaziun dla proposta vëgn tignida sides tla comisciun speziala, metüda sö al mëteman de vigni legislatöra y che é componüda da dötes les porsones che presidiëia na fraziun o da porsones autorisades, che tl Consëi aladô dla prozedöra por le tratamënt de dessëgns de lege. Sce la domanda vëgn aprovada dal Consëi vëgn la deliberaziun ortiada al Consëi dla Provinzia autonoma de Trënt (che à le medemo dërt de iniziativa) y al Consëi regional (a chël che al ti speta la deliberaziun formala de iniziativa legislativa söla basa dles döes propostes di Consëis provinziai).
L'iniziativa por mudé le Statut d'autonomia ti speta ince al Govern y a vigni comëmber dl Parlamënt tres la presentaziun de n dessëgn de lege costituzionala corespognënt.
Le Statut d'autonomia vëiga danfora che chisc proiec de modificaziun dl Statut presentà o dal Govern o dai comëmbri dl Parlamënt mëss gnì comunicà al Consëi regional y ai Consëis provinziai de Trënt y Balsan che mëss dè jö sües tutes de posiziun tl tëmp de 2 mëisc.
Dan dala deliberaziun da pert dl Consëi provinzial vëgn i proiec ejaminà da na comisciun speziala de chëra che al fej pert les presidëntes o i presidënc dles fraziuns (la comisciun mëss fà na relaziun al Consëi tl tëmp de 20 dis lauran fora na proposta de deliberaziun) y dedô dal Consëi che mëss dè jö na tuta de posiziun tl tëmp de 60 dis: na tuta de posiziun positiva o negativa, na tuta de posiziun positiva cun anotaziuns o na tuta de posiziun positiva, a condiziun de surantó tl test dla domanda les mudaziuns proponüdes dal Consëi.
La tuta de posiziun dl Consëi, ince sce ara ne liëia nia, rapresentëia tla prozedöra parlamentara por na revijiun de na lege costituzionala sciöche le Statut d'autonomia, na funziun importanta por garantì l'autonomia y n vare prozedural relevant: tres la domanda de tuta de posiziun tol le Parlamënt a conescënza le punt de odüda dl organn plü rapresentatif dla popolaziun che é diretamënter interessada dala proposta de mudaziun dl Statut.