Contignü prinzipal

  • Contignü de chësta plata

Funziuns

Funziuns

Le Consëi provinzial é na sort de laboratore olache al nasc idees y propostes por mioré la vita dles zitadines y di zitadins, olache al vëgn fat discusciuns y aprovè leges y olache al vëgn surandè inćiaries importantes.Porchël él oportunn aprofondì les conescënzes de chësc organn politich-rapresentatif important analisan i aspeć de süa composiziun, dla dorada dl'inciaria, dla manira de lité y dles funziuns che al à.


Composiziun y dorada dl'inciaria

Composiziun y dorada dl'inciaria

Le Consëi provinzial é formè da 35 aconsiadësses y aconsiadus. Do la lege é la dorada dl'inćiaria dl Consëi  de cinch agn. Le Statut de autonomia regolëia i caji olache le Consëi po tomè dan tëmp. Inćina śëgn tla storia dl Consëi regional y dl Consëi provinzial n'é val' de te ćiamò mai gnü dant.


Funziun legislativa

La funziun prinzipala che le Statut d'autonomia assegnëia al Consëi, avisa sciöche la Costituziun assegnëia al Parlamënt, é l'eserzize dla funziun legislativa: al Consëi ti speta la competënza d'aprovè cun na prozedöra stabilida avisa leges provinziales che regolëia les chestiuns desvalies de competënza dla Provinzia. Dlungia chësta funziun che po gnì definida tlassica y tipica de n parlamënt, à le Consëi na ligna de d'atres funziuns avisa tan importantes, che vëgn spligades chilò dessot.


Funziun de creaziun

N'atra funziun che ti speta al Consëi provinzial, deache al é le su organn dla Provinzia autonoma de Balsan lité diretamënter dal popul, è la lîta, la formziun, la creaziun (porchël baion de funziun de creaziun) di atri dui organns dla Provinzia odüs danfora dal Statut: la presidënta o le presidënt dla Provinzia y la Junta provinziala


Funziun de control

Le Consëi provinzial á inće la funziun de controlé l'ativité dl organn esecutif, chël ô dì dla Junta provinziala. La funziun de control vëgn eserzitada da döt le Consëi y dales singules aconsiadësses y dai singui aconsiadus tres stromënć preodüs dal regolamënt intern dl Consëi.


Funziun de cooperaziun

Inće sce - aladô dl prinzip dla separaziun di podëis - le Consëi provinzial y la Junta provinziala á funziuns en ligna de prinzip desvalies, po le Consëi influenzè l'ativité dla Junta, y ti dè indicaziuns politiches, ...


Descuscion y dezijion tl Cunsëi provinziel

Descision y dezijion tl Cunsëi provinziel

Dan vigni deliberaziun vëgnel de regola fat na debata, te chëra che i singui aconsiadus por portè dant sü punć de odüda en cunt dla chestiun da tratè, se dè jö cun les minunghes di atri aconsiadus y laurè tl vers de na dezijiun sostignida da poscibilmënter tröc. La debata é porchël la pert zentrala dl parlamentarism.


situazion dezëmber 2004