Contignü prinzipal

Funziun de creaziun

N'atra funziun importanta dl Consëi provinzial, che ti speta deache al é le su organn lité diretamënter dala popul y de conseguënza espresciun de sovranité dl popul, é la lîta di atri dui organns dla Provinzia odüs danfora dal Statut: la presidënta o le presidënt dla Provinzia y la Junta provinziala. Impröma lita le Consëi provinzial a maioranza assoluta de usc la presidënta o le presidënt dla Provinzia y spo, do avëi determiné le numer, i assessurs y les assessuries che forma la Junta provinziala, l'organn esecutif dla Provinzia.
Chësta funziun importanta desfarenziëia tlermënter le Consëi dla Provinzia autonoma de Balsan dai atri consëis regionai dantadöt da chi dles regiuns a statut normal che n'à da agn bele nia plü chësta funziun. Tles regiuns a statut normal y te na regiun a statut spezial (la Sicilia) ne vëgn nia ma le Consëi regional lité diretamënter dal popul mo ince la presidënta o le presidënt dla regiun. Ala presidënta litada o al presidënt lité diretamënter dal popul ti speta spo la nomina di mëmbri dla junta (al po ince ester porsones che ne fej nia pert dl Consëi regional). Ales regiuns a statut spezial, la Valle d'Aosta, le Friuli-Venezia Giulia y la Sardegna, sciöche ince ales döes provinzies autonomes de Trënt y Balsan ti él gnü atribuì, tres la lege costituzionala dl 31 de jenà 2001, n. 2, le dërt de regolamentè la forma de govern cun lege regionala o provinziala. A chësta manira pol implü gnì definì les modalitês de lîta o de costituziun di organns dla Regiun o dla Provinzia. La vijina Provinzia de Trënt s'à bele sorvì de chësta poscibilité stabilin cun na lege aposta che dlungia le Consëi provinzial vëgn ince la presidënta o le presidënt dla Provinzia lité diretamënter dal popul. Chësta desposiziun à bele ciafè aplicaziun en gaujiun dles ultimes lîtes dl 26 d'otober 2003. Le Consëi provinzial de Südtirol à indere decretè ćina śëgn ma na regolaziun por les lîtes dl Consëi provinzial di agn 2003 y 2008, te chëra che i aspeć dla forma de govern, chi di raporć danter i organns singui dla provinzia y d'atri, é gnüs stlüć fora aposta. Porchël vëgnel ciamò apliché te Südtirol la desposiziun dl Statut d'autonomia aladô de chëra che la Presidënta o le Presidënt dla Provinzia sciöche ince i mëmbri dla Junta (les assessuries y i assessurs) vëgn lità dal Consëi provinzial. Te chësc contest vëgnel ciamò recordè che n'eventuala lege provinziala sön la lîta dla Presidënta o dl Presidënt dla Provinzia cun dërt de lîta general diret tres la popolaziun mëss gnì aprovada dal Consëi provinzial cun na maioranza cualificada de dui terzi dles aconsiadësses y di aconsiadus.

situazion dezëmber 2004