Contignü prinzipal

Atres funziuns

Atres funziuns

Dlungia les funziuns legislatives, de creaziun, de control y de cooperaziun à le Consëi provinzial na ligna de d'atres funziuns che ti vëgn surandades dal Statut d'autonomia o da leges statales o provinziales. Chëstes funziuns po gnì sintetisades insciö:


situazion dezëmber 2004