Contignü prinzipal

Noggler, Josef (SVP)

Noggler Josef

L ie nsciù tl 1957 a Mals ulache l viv nce. Lizeum tlassich a Maran y laurea de economia forestela tla Università de Padua. Dal 1991 al 2008 ambolt de Mals, dal 2000 al 2008 presidënt dl Raion cumprensoriel Val Venuesta. Tl 2008 iel unì lità l prim iede tl Cunsëi provinziel, dal 2013 al 2018 iel stat assessëur regiunel y dal 2019 al 2021 presidënt dl Cunsëi provinziel y vizepresidënt dl Cunsëi regiunel. Dai 21 de mei 2021 iel vizepresidënt dl Cunsëi provinziel y dai 25 de juni 2021 presidënt dl Cunsëi regiunel dl Trentin-Südtirol.


Contać
Adres:

Vizepresidënt dl Cunsëi provinziel

Josef Noggler

39100 Bozen

Tel.

0471 946 203

EMail josef.noggler@landtag-bz.org
Pec josef.noggler@pec.prov-bz.org
VCard: VCard
Internet: www.svp.eu
Frazion: Südtiroler Volkspartei

Inciaries - XVI legislatöra

Provinzia autonoma de Balsan

 • Dai 14.11.2018 aconsiadëssa provinziala/aconsiadù provinzial
 • Dai 03.12.2018 comëmber/comëmbra dla comisciun de convalidité
 • Dai 25.01.2019 al 13.05.2021 presidënt dl Cunsëi provinziel
 • Dai 13.2.2019 al 13.05.2021 comëmber/comëmbra - Comisciun interregionala
 • Dai 22.2.2019 al 13.05.2021 presidënt - Comisciun por le regolamënt intern
 • Dai 14.05.2021 vizepresidënt dl Cunsëi provinziel

Regiun Trentino-Südtirol

 • Dai 14.11.2018 aconsiadëssa/aconsiadù dl Consëi regional
 • Dai 27.2.2019 al 24.06.2021 vizepresidënt dl Consëi regional
 • Dai 25.06.2021 presidënt dl Consëi regional

Inćiaries - XV legislatöra

Provinzia autonoma de Balsan

 • Dai 22.11.2013 aconsiadëssa provinziala/aconsiadù provinzial
 • Dai 10.12.2013 comëmber/comëmbra dla comisciun de convalidité
 • Dai 17.1.2014 comëmber/comëmbra - I. comisciun legislativa
 • Dai 17.1.2014 comëmber/comëmbra - II. comisciun legislativa

Regiun Trentino-Südtirol

 • Dai 22.11.2013 aconsiadëssa/aconsiadù dl Consëi regional
 • Dai 27.2.2014 assessur regional
 • Dai 15.6.2016 vizepresidënt dla Regiun Trentino-Südtirol

Inćiaries tla legislatöra passada/tles legislatöres passades