Contignü prinzipal

Frazions

Tl lim de tëmp de cin dis dala prima senteda do la veles muessa i/la cunselieres ti fé al savëi per scrit al Presidënt/ala Presidënta dl Cunsëi provinziel pra ciuna frazion dl Cunsëi che i/les toca o a ciuna che i/les uel se junté. I cunselieres che tl lim de chësc tiermul ne à nia detlarà si purtenienza o si agregazion a na frazion dl Cunsëi provinziel, fajerà  pert de na sëula grupa mescededa. Ënghe n cunselier da sëul o na cunseliera da sëula po furmé na frazion dl Cunsëi provinziel.

De regula se mët adum te na frazion cunselieres dl medemo partit o tëi/teles che à almanco idees y minonghes politiches simileres. Tla frazions vëniel fat discuscions y i reprejentanc dla curëntes defrëntes cëla de purté inant i nteresc de si litadëures, sambën tl respet dla regules democratiches. Te n cuntest de cumpetizion sana se cunfruntea  ponc de ududa defrënc, l vën ora cunflic de nteres, n chir cumpromisc y, tres litazion, vëniel tëut dezijions, a chëles che nce chëi/chëles che à lità de contra muessa se tenì. Normalmënter sustën chëi/chëles che n l'à nia venciuda sibe tl Cunsëi sibe publicamënter la dezijions tëutes dala maiuranza. La solidarietà y l sustëni danter i cunselieres avanea defati l pëis politich dla frazion: azeté la dezijions dla maiuranza ie plu produtif che no se stlù ite te si posizions. La dispunibltà de azeté la minonga di autri/dl'autres, la capazità de ruvé a na mediazion danter i nteresc y n cumportamënt de toleranza ie elemënc de basa dla cultura democratica y esprescion de si valores.

Sën ie tl Cunsëi provinziel reprejentedes chësta frazions

 

Lijënda

(a) neue Bezeichnung, ab 5.11.2019, der vom Abg. Köllensperger zu Beginn der Legislaturperiode gebildeten Fraktion "Team Köllensperger"
(b) ab 2.12.2019 gehört der Abg. Vettori nicht mehr der Fraktion "Lega Alto Adige - Südtirol" an, sondern bildet die neue Fraktion "Alto Adige Autonomia", welche er am 10.5.2021 in "Forza Italia Alto Adige Südtirol" umbenennt
(c) neue Bezeichnung, ab 4.12.2019, der vom Abg. Vettori zu Beginn der Legislaturperiode gebildeten Fraktion "Lega Alto Adige - Südtirol"
(d) ab 1.9.2020 gehört der Abg. Unterholzner nicht mehr der Fraktion "Team K" an, sondern bildet die neue Fraktion "ENZIAN"
(e) neue Bezeichnung, ab 19.4.2021, der vom Abg. Urzí zu Beginn der Legislaturperiode gebildeten Fraktion "L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia"
(f) ab 1.9.2021 gehört der Abg. Faistnauer nicht mehr der Fraktion "Team K" an, sondern bildet die neue Fraktion "Perspektiven Für Südtirol (PFS)"