Contignü prinzipal

"Roda virtuala" - Esploré le Consëi provinzial

Cun chësta roda virtuala pón esploré le Consëi dla Provinzia autonoma de Balsan. Les vijitadësses y i vijitadus pó rodé te na manira interativa tl frabicat y nia ma ti dé na odlada al salf plenar y al ofize dla presidënta, mo ince jí a ti ciaré ai salfs dles sentades dl Ofize de presidënza y dles fraziuns sciöche ince a d'atri locai desfarënc. Tratan chësta roda él da ciafé de plü posć d'informaziun che reverda les funziuns dl Consëi provinzial, les aconsiadësses y i aconsiadus y l'aministraziun.

An ne pó nia ma esploré le frabicat olache al é le Consëi provinzial mo ince n valgügn locai dla Defenüda zivica, dl Garant por l'infanzia y l'adolescënza, dl ofize dla Consulta por l'avalianza dles oportunités sciöche ince dla Consulta provinziala por les comunicaziuns y dl Consëi di Comuns.