Contignü prinzipal

Contać

Contać

Cunsëi provinziel
Plaza Silvius Magnago 6, 39100 Bulsan
tel. 0471 946 111
fax 0471 946 011
info@landtag-bz.org
PEC: Zertifizierte E-Mail-Adresse


Ufize de Presidënza

Presidënta dl Cunsëi provinziel
Rita Mattei
0471 946 204
praesidentin@landtag-bz.org


Vijites y ancuntedes

Vijita tl Cunsëi provinziel

Vester leprò pra na senteda dl Cunsëi provinziel, se lascé cunté coche l vën laurà da zachei che lëura iló, ancunté n cunselier o na cunseliera o n cumëmber dl Ufize de presidënza tla sënta dl Cunsëi provinziel o diretamënter a scola: tlo abinëis duta la nfurmazions per udëi da daujin coche l vën laurà tl Cunsëi provinziel.