Contignü prinzipal

Sorvisc pità

Chësta seziun é tl laûr da gnì laurada fora.

  • Carta dei servizi e standard dei servizi
  • Cosć calcolà
    Cosć di sorvisc y dles prestaziuns dl Consëi provinzial.
  • Tëmps d’erogaziun di sorvisc mesans
  • Lista d’aspeta
    Die Landtagsverwaltung erbringt keine Leistungen, die die Einrichtung von Wartelisten mit sich bringt.

(ultima atualisaziun - Aministraziun trasparënta 8.3.2019)