Contignü prinzipal

Comisciuns speziales

Aladô dl articul 24 dl regolamënt intern po le Consëi provinzial nominé comisciuns speziales por l'ejaminaziun de determinades chestiuns o de propostes de lege che reverda seturs d'interès particolar por la Provinzia. La domanda de nominaziun de na te'comisciun po gnì presentada sides dales aconsiadësses o dai aconsiadus che dala Junta provinziala.

Comisciun speziala por le control dles propostes de mudaziun dl Statut de Autonomia

Dlungia l'istituziun de chësta comisciun speziala por l'ejaminaziun de dessëgns de lege che reverda les materies preodüdes dal art. 47 dl Statut de Autonomia (l'ativité de chësta comisciun speziala é anfat a chëra de na comisciun legislativa) él por le pröm iade gnü metü sö te chësta legislatöra na comisciun speziala cun la inćiaria d'ejaminé les propostes eventuales de mudaziun dl Statut de Autonomia. Les propostes de mudaziun dl Statut de Autonomia po gnì fates sides dales singules aconsiadësses o dai singui aconsiadus o dala Junta provinziala presentan n test partì sö te articui cun na relaziun d'acompagnamënt, sciöche inće dal Govern Zentral o da parlamentars presentan n dessëgn de lege costituzionala ala Ćiamena di Deputać o al Senat. Aladô di articui 108-bis y 108-ter dl regolamënt intern dl Consëi provinzial ti speta a na comisciun speziala la inćiaria d'ejaminé les propostes de mudaziun dl Statut de Autonomia presentades dales aconsiadësses y dai aconsiadus o dala Junta provinziala aladô dla prozedöra odüda danfora por i dessëgns de lege o, tl caje de dessëgns de lege costituzionala presentà al Parlamënt y ortià al Consëi provinzial por che al dais jö n arat, de reodëi chisc dessëgns de lege y propone al Consëi l'arat da dè jö.
La particolarité de chësta comisciun é che ara é metüda adöm dai capogrups de dötes les fraziuns dl Consëi o dales porsones da ëi delegades y che pro dötes les litaziuns à vigni comëmber dla comisciun tan de usc sciöche le numer di comëmbri dla fraziun de chëra che al fej pert (dërt de lîta ecuivalënt). La comisciun speziala en chestiun é gnüda nominada cun decret dl presidënt dl Consëi provinzial n. 10 di 21 de jenà 2014.

Composiziun

Presidënt

Vizepresidënta

Secretêr

Cumëmbri

Lijënda

(1) dai 9.5.2017 mpede l cunselier provinziel Pius Leitner che à dat la demiscions (Dekret des Landtagspräsidenten Bizzo Nr. 73 vom 9.5.2017)
(2) dal 10.4.2018 al post dl aconsiadù Dieter Steger