Contignü prinzipal

Comisciuns speziales

Aladô dl articul 24 dl regolamënt intern po le Consëi provinzial nominé comisciuns speziales por l'ejaminaziun de determinades chestiuns o de propostes de lege che reverda seturs d'interès particolar por la Provinzia. La domanda de nominaziun de na te'comisciun po gnì presentada sides dales aconsiadësses o dai aconsiadus che dala Junta provinziala.