Contignü prinzipal

Comisciuns legislatives

Les comisciuns legislatives é organns ausiliars dl Consëi provinzial y operëia sön inciaria de döt le Consëi provinzial; ares à la inciaria d'ejaminé i dessëgns de lege presentà, denant che ai vëgnes tratà dal plenum che ejaminëia le test dl dessëgn de lege aprovè dala comisciun legislativa. Dlungia l'ejam preliminar di dessëgns de lege che ti é gnüs assegnà dala presidënta o dal presidënt dl Consëi provinzial, presentëia les comisciuns legislatives, de süa bona o sön inciaria dl Consëi provinzial, relaziuns o propostes revardëntes chestiuns de süa competënza. Les comisciuns à ince la poscibilité de laurè fora, intratan la rielaboraziun, le coordinamënt y l'integraziun de de plü dessëgns de lege che reverda la medema materia, n so test de lege da portè dant al Consëi. Le numer dles comisciuns legislatives, sües competënzes y le numer de sü comëmbri vëgn stabilis cun deliberaziun dl Consëi provinzial. La composiziun de vigni comisciun legislativa mëss corespogne ala consistënza di grups linguistics insciö sciöche ai é rapresentà tl Consëi provinzial y, tan inant che ara va, a chëra dles fraziuns. Les sentades dles comisciuns legislatives n'é nia publiches.

(test: ressümé de desposiziuns fora dl regolamënt intern dl Consëi provinzial)