Contignü prinzipal

Terminns (Cunsëi provinziel y comisciuns)

Calënder dles sentades

Le nü Consëi, che é gnü lité ai 21 de otober de chësc ann, se indunarà ai 14 de novëmber por la sentada constituënta, scomëncian insciö süa ativité. Insciö podarân arjigné le calënder dles sentades por l’ann 2018 che gnarà publiché sön chësta homepage.

Le Consëi provinzial vëgn de regola cherdé ite aladô de n calënder anual dles sentades laorè fora te n collegium di capifraziun. La convocaziun vëgn fata ti dis de sentada preodüs, de regola dagnora dales 10:00 ales 13:00 y dales 14:30 ales 18:00.

Coche udù danora dal articul 32 dl regulamënt intern vën la cumiscions legislatives cherdedes ite aldò de n calënder per la sentedes cun i termins fissei a tëmps plutosc lonc. La dates dla sentedes vën fissedes aldò dl lëur che ie iust da fé, chësc uel dì, aldò dla cumpëida, dla cumplessità y dla prëscia di dessënies de lege che ie da ejaminé dala cumiscions legislatives.

Chësc vel n generel nce per l'autra cumiscions (cumiscions de nrescida, cumiscion per l regulamënt intern, cumiscion de cunvalidazion dla veles, cumiscions spezieles...) che vën cherdedes ite a na senteda da si presidënt/presidënta aldò dl bujën. Pra l nvit ala senteda cun la data y la luegia dla senteda vëniel nce njuntà l ordenn dl di respetif. 

Les sentades dl Consëi provinzial é publiches, mo chëles dles comisciuns ne les é nia.

« Setëmber 2018 »
Me Me Sa Do
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Chirida

Sentades

Landtagssitzung September 2018

Post: Plenarsaal
Data: 14.09.2018
Ëura: 10:00

Landtagssitzung November 2018

Post: Plenarsaal
Data: 14.11.2018
Ëura: 10:00

Download - Lëtra de convocaziun

  1. Lëtra de convocaziun 2018 (verjiun todëscia/taliana) [PDF 411 KB]