Contignü prinzipal

Comisciun d'inrescida

N ater stromënt important d'ispeziun y control dl'ativité dla Junta provinzila é l'istituziun de na comisciun d'inrescida. Chësta vëgn istituida sön domanda motivada de almanco n chert di mëmbri dl Consëi, chësc ó dì de almanco 9 aconsiadësses y aconsiadus. Te chësta comisciun é rapresentada vigni fraziun dl Consëi provinzial cun n mëmber nominé. Tla domanda scrita ala presidënta o al presidënt dl Consëi provinzial mëssel gnì dè dant l'argomënt da inrescì. Pro litaziuns eventuales tla comisciun à vigni mëmber tan de usc sciöche la fraziun à mëmbri.
La comisciun d'inrescida se procurëia stlarimënc, informaziuns y documënc che reverda la chestiun da inrescì y presentëia al Consëi, do avëi stlüt jö i laûrs, na relaziun sön les contlujiuns y i resultac arjunc. Ara po ince presentè propostes.