Contignü prinzipal

Noggler, Josef (SVP)

Noggler Josef

Nasciù ai 10 de merz dl 1957. L sta a Mals, ie maridà y a trëi mutons. Maduranza tl lizeum tlassich Beda Weber a Maran, stude d’agraria tl'Università de Padova stlut ju cun l dotorat de scienzes di bosc. L ie stat ambolt de Mals dal 1991 al 2009 y dal 2000 al 2008 presidënt dla Cumenanza raionela  dla Val Venuesta. Pra la veles provinzieles dl 2008 iel unì lità cun 7.196 ujes de preferënza y pra chëles dl 2013 cun 12.695 ujes.

Contać
Adres:

Cuns. Dr. Josef Noggler

Marktgasse 14

39024 Mals

Tel.

0473 831 071

348 310 2421

EMail josef.noggler@landtag-bz.org
VCard: VCard
Internet: www.svp.eu
Frazion: Südtiroler Volkspartei

Inćiaries - XV legislatöra

Provinzia autonoma de Balsan

  • Dai 22.11.2013 aconsiadëssa provinziala/aconsiadù provinzial
  • Dai 10.12.2013 comëmber/comëmbra dla comisciun de convalidité
  • Dai 17.1.2014 comëmber/comëmbra - I. comisciun legislativa
  • Dai 17.1.2014 comëmber/comëmbra - II. comisciun legislativa

Regiun Trentino-Südtirol

  • Dai 22.11.2013 aconsiadëssa/aconsiadù dl Consëi regional
  • Dai 27.2.2014 assessur regional
  • Dai 15.6.2016 vizepresidënt dla Regiun Trentino-Südtirol

Inćiaries tla legislatöra passada/tles legislatöres passades