Contignü prinzipal

Mussner, Florian (SVP)

Mussner Florian

Nasciù ai 22 de lugio dl 1951. L sta te Sëlva, ie maridà y à doi mutans. L fova dirijënt de banca y ie unì cherdà tla Jonta provinziela de dezëmber dl 2001 coche assessëur ladin. Tl Cunsëi provinziel iel unit lità per l prim iede tl 2003 cun 18.663 ujes de preferënza. Dal 2003 al 2008 iel stat assessëur per la frabiches publiches y per la scola y la cultura ladina. Dal 2008 nchin tl 2013 fovel oradechël nce respunsabl per l Patrimone y pona per l ambient y l’energia. D’utober dl 2013 iel unit cunfermà tl Cunsëi provinziel cun 13.923 ujes de preferënza.

Contać
Adres: Assessur provinzial 
Dr. Florian Mussner
Landhaus 2, Silvius-Magnago-Platz 10
39100 Bulsan
Tel.

0471 412 333

0471 412 334

Fax 0471 412 399
EMail: florian.mussner@landtag-bz.org
florian.mussner@provinz.bz.it
VCard: VCard
Internet:

www.provinz.bz.it/mussner
www.svp.eu

Frazion: Südtiroler Volkspartei

Inćiaries - XV legislatöra

Provinzia autonoma de Balsan

  • Dai 22.11.2013 aconsiadëssa provinziala/aconsiadù provinzial
  • Dai 16.1.2014 assessur provinzial
  • Dai 12.2.2014 comëmber/comëmbra - Comisciun interregionala

Regiun Trentino-Südtirol

  • Dai 22.11.2013 aconsiadëssa/aconsiadù dl Consëi regional
  • Dai 27.2.2014 comëmber/comëmbra - II. comisciun legislativa
  • Dai 19.3.2014 vizepresidënt dl Consëi regional

Inćiaries tla legislatöra passada/tles legislatöres passades