Contignü prinzipal

Formular per la prenotazion dla vijita tl cunsëi provinziel

Dac anagrafics

* nfurmazions de ublianza

1195336003

Normes sura la proteziun dles dates personales:
Normalmentër chanche vijitëis la homepage dl Consëi provinzial, n'él nia debojëgn de dè dant Ostes dates personales.  Chëstes vëgn registrades, unicamënter sce ares vëgn spezificades da Os (por ejëmpl por abonè nüsc comunicac stampa tres nosc sorvisc e-mail o por ciafé material informatif o por  prenotè les vijites al Consëi provinzial). Dötes les dates personales indicades por i fins suranominà vëgn tratades aladô dles normes en forza sura la proteziun dles dates personales (decret legislatif dl 30 de jügn 2003, n. 196 «Codesc söla proteziun dles dates personales»). Alado di articui 7-10 dl decret legislatif dl 30.6.2003, n. 196, podëis damané l azès a Ostes dates, a estrac y informaziuns y - sce preodü dala lege - pretënder che ares vëgnes atualisades, straihades, mudades te na forma anonima o sarades.

Metëde verda: la prenutazion ne ie nia lienta nchin che n'éis nia na na cunfërma definitiva da pert dla persona nciarieda respunsabla!